Пресцентр

Стан ядерної безпеки Хмельницької АЕС відповідає нормам, правилам і стандартам

Розмір шрифту

Скинути
28.07.2021

Ядерна безпека – найвищий пріоритет Енергоатома, тому на всіх станціях регулярно і вчасно проводяться відповідні перевірки.

19–23 липня 2021 року комісія експлуатуючої організації ДП «НАЕК «Енергоатом» з перевірки поточного стану ядерної безпеки на чолі з директором департаменту відомчого нагляду дирекції з нагляду за безпекою Компанії Олександром Богуном планово працювала на майданчику Хмельницької атомної електростанції. До складу комісії увій­шли фа­хів­ці Енер­го­атома та його ві­док­ремле­них під­розді­лів – А­ЕС Ук­ра­їни.

За підсумками перевірки зроблено висновок: експлуатація реакторних установок першого, другого енергоблоків ХАЕС та електростанції загалом відповідає нормам, правилам і стандартам з ядерної безпеки. Підписано відповідний акт, і пізніше будуть розроблені коригувальні заходи задля усунення виявлених незначних невідповідностей, які не перешкоджають подальшій безпечній експлуатації енергоблоків, поінформував т. в. о. головного інспектора ВП ХАЕС Сергій Сахнюк.

Цього разу на ХАЕС члени комісії провели спостереження за виконанням ремонтних робіт на основному технологічному устаткуванні станції, перевірили ядерно-небезпечні роботи в контрольованій зоні. Також проконтролювали ремонтно-експлуатаційну документацію, провели спостереження за роботою персоналу блочного щита керування під час виконання регламентних робіт із технологічного обслуговування.

Нагадаємо, що перевірка стану ядерної безпеки проводиться на виконання вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», відповідно до встановлених у галузі вимог, норм, правил і стандартів.

«Планова перевірка атомних електростанцій НАЕК «Енергоатом» проходить раз на два роки відповідно до вимог «Правил ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском» і «Типової програми перевірки стану ядерної безпеки АЕС», – пояснює Олександр Богун. Метою подібних перевірок є не тільки оцінка поточного рівня культури безпеки, а й своєчасне попередження його зниження. Перевіряється також про­фе­сій­ний рівень під­го­тов­ки, до­пус­ку до ро­бо­ти та під­три­ман­ня ква­лі­фі­ка­ції пер­со­на­лу станції, який за­без­пе­чує ядер­ну без­пе­ку.