Закупівлі

20.07.2016

Інформація про перевірку знань правил, норм та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки у персоналу підрядних організацій Енергоатома

У зв’язку із змінами, що відбулись у законодавчій базі, зверненнями підприємств, установ та організацій до НАЕК «Енергоатом» (далі − Компанія) щодо надання роз’яснень стосовно перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки у персоналу підрядних організацій, які залучаються Компанією до виконання робіт, надання послуг, повідомляємо.

Так, у 2015 році з метою вдосконалення нормативно-правової бази України щодо регулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок наказом Держатомрегулювання від 14.05.2015 №  90 внесено зміни до «Вимог до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)», які затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.03.2012 № 51, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2012 за № 431/20744, а саме: виключено підпункти 7.4.4 – 7.4.6
пункту 7.4 стосовно перевірки знань норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Тому підрядним організаціям, які залучаються Компанією для здійснення робіт та надання послуг, що впливають на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, зокрема, виконують роботи з ремонту, монтажу, пусконалагодження, технічного та сервісного обслуговування, реконструкції та модернізації обладнання і систем, важливих для безпеки АЕС, або надають послуги з аналізу та підвищення безпеки атомних станцій України, необхідно керуватися в роботі наказом Держатомрегулювання від 18.10.2012 № 188 «Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники»
(НП 306.1.187-2012).

Звертаємо увагу, що згідно з цим Порядком керівництву та членам постійно діючих комісій з перевірки знань правил, норм та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки у персоналу підрядних організацій, необхідно проходити перевірку знань у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України
(далі − Міненерговугілля) в установленому порядку (наказ Міненерговугілля
від 30.11.2009 № 673 «Про затвердження порядку перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих організацій, інших підприємств, діяльність яких пов’язана з використанням ядерної енергії»).

Перевірці підлягають знання нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки, які мають бути включені до переліку норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки (далі − Перелік), що складається та затверджується на підприємстві відповідно до напрямів його діяльності, визначених у статуті. Перелік є складовою «Положення про порядок перевірки знань законів, правил, норм та стандартів з ядерної і радіаційної безпеки в атомній енергетиці у керівників, професіоналів та членів екзаменаційної комісії» (далі – Положення), яке погоджується в Держатомрегулювання та за місяць до проведення перевірки знань надсилається разом з листом щодо підтвердження наміру пройти перевірку знань до Міненерговугілля.

ДП «НАЕК «Енергоатом», у разі надходження Положення (разом з Переліком), розглядає Перелік та погоджує його листом за підписом виконавчого директора з якості та управління.

Наявність персоналу підрядних організацій, який успішно пройшов перевірку знань з питань ядерної та радіаційної безпеки, є одним із критеріїв для прийняття позитивного «Рішення про затвердження постачальника» згідно із СОУ НАЕК 012:2012.

За додатковими роз’ясненнями звертатись до відділу якості виконавчої дирекції з якості та управління, тел. +38 044 277-78-21.
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію