Закупівлі

14.08.2015

14 серпня 2015 року

Зміни до конкурсної документації на закупівлю розробки проекту та робочої документації: «Модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень РВ, ДВ, ЕЕТП, МЗ, СК енергоблоку №3 Рівненської АЕС»

Доводимо до Вашого відома, що рішенням конкурсної комісії ВП „Рівненська АЕС” ДП НАЕК „Енергоатом” від 12.08.2015 р. внесено зміни до конкурсної документації (КД) на закупівлю розробки проекту та робочої документації: «Модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень РВ, ДВ, ЕЕТП, МЗ, СК енергоблоку № 3 Рівненської АЕС», оголошення про яку було розміщено 31.07.2015 на офіційному веб-сайті ДП НАЕК «Енергоатом» та веб-сайті ВП «Рівненська АЕС», а саме:

1.п 12 додатку №2 до КД «Технічні вимоги» викладено в новій редакції:

12. При розробці проекту передбачати виконання будівельних робіт в дві черги:

1 черга – виконання робіт з реконструкції АПС та ППА приміщень РВ, ДВ, ЕЕТП, МЗ;
2 черга – виконання робіт з реконструкції АПС та ППА приміщень СК енергоблоку №3;

2.п 25.9. додатку №2 до КД «Технічні вимоги» викладено в новій редакції:

25.9. При розробці робочої документації передбачити розробку кошторису на демонтаж існуючої системи АПС та ППА і кошторису на виконання ПНР,  а також розробку замовної специфікації та постачання обладнання нової системи Паста ППА. При виконанні проектних робіт по реконструкції АПС та ППА передбачати розробку робочої документації на систему керування ВЗК та системи вентиляції;

3.маркер 1 пункту 25.10. додатку №2 до КД «Технічні вимоги» викладено в новій редакції:

управління установками пожежогасіння виконати у відповідності до вимог «Противопожарных норм проектирования атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами» ВБН В.1.-034-03.307-2003 (лише в електротехнічній частині). 
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію