Культура безпеки АЕС

03.04.2017

Презентації учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції з культури безпеки на АЕС

Презентації учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції з культури безпеки на АЕС Презентації учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції з культури безпеки на АЕС, яка відбулася 29-30 березня 2017 року в Києві

 

 

 

 

 1. Підсумки роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2015-2016 роки (Білей Д.В., ДП «НАЕК «Енергоатом»)
 2. Характерні риси високої культури ядерної безпеки (Виборнов С.В., ВАО АЕС-МЦ)
 3. Організація проведення оцінок поточного рівня культури безпеки на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», підсумки перевірок стану культури безпеки у відокремлених підрозділах ДП «НАЕК «Енергоатом» в 2016 році (Кравченко В.І., ДП «НАЕК «Енергоатом»)
 4. Новітні документи міжнародних організацій, що уточнюють питання формування і розвитку культури безпеки (Гашева Ю.В., ДП «НАЕК «Енергоатом»)
 5. Підтримка і розвиток культури безпеки в А Т «Росэнергоатом» (Кацман О.М., А Т Концерн «Росэнергоатом»)
 6. Оцінка стану вдосконалення діяльності з куль тури безпеки АЕС «Козлодуй» (Емілія Дончева, АЕС «Козлодуй»)
 7. Проект U1.05/09T5: Вдосконалення управління куль турою безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» і на його АЕС (Ігнасіо Ермана, Ібердрола)
 8. Результати впровадження проекту ІСЯБ U1.05/09T5 «Вдосконалення управління культурою безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» і на його АЕС» (Годнєв О.В., ВП «ХАЕС»)
 9. Оцінка культури безпеки за результатами аналізу досвіду експлуатації (Воронцов Д.В., ДНТЦ ЯРБ)
 10. Вдосконалення культури ядерної безпеки за рахунок впровадження програм кібернетичної безпеки (Джейсон Холлен, AREVA)
 11. Деякі методичні підходи до оцінки культури безпеки (Попов П.М., ВП «ЮУАЕС»)
 12. Науково-методичне забезпечення розвитку і вдосконалення культури безпеки в атомній галузі (Едуард Волков, ОНДЦ "Прогноз")
 13. Результати проекту програми ІСЯБ «Підвищення ядерної безпеки за допомогою розуміння впливу «людського чинника» (U1.05/09T4) - «Пілотна» ЮУАЕС (Шамис О.М. ВП «ЮУАЕС»)
 14. Кваліфікація персоналу – основа безпеки АЕС (Іваницький В.М., ДП «НАЕК «Енергоатом»)
 15. Людський чинник в культурі безпеки (Радован Мраз, ВАО-АЕС на АЕС «Богуніце»)
 16. Можливості тренажерного комплексу НТЦ, що вводиться в експлуатацію, по поліпшенню підготовки ремонтного персоналу ВП «ЗАЕС», ДП «НАЕК «Енергоатом» і підрядних організацій (Рогожніков О.М., ВП «ЗАЕС»)
 17. Підвищення ефективності діяльності ремонтного персоналу з урахуванням людського фактору у ВП «ХАЕС» (Ужакін В.І., ВП «ХАЕС»)
 18. Психологічні особливості професійної діяльності інструкторів учбово-навчальних центрів АЕС (Ковтун І.Д., ІТЦ ПК Міненерговугілля України)
 19. Використання моделі ПМТ на віртуальній машині при підготовці оперативного персоналу БЩУ (Сухомлін В.М., ВП «ХАЕС»)
 20. Впровадження дистанційного навчання персоналу (Ройко В.В., ВП «ХАЕС»)
 21. Лідерство як складова культури безпеки (Роман Бойковски, представник ВАО на АЕС «Моховце»)
 22. Виявлення та розвиток управлінського персоналу ВП «РАЕС» як складової лідерства у питаннях безпеки (Тищенко Н.А., ВП «РАЕС»)
 23. Результати соціологічного опитування персоналу ВП «ЗАЕС». Основні напрямки покращання культури безпеки (Насиковська Н.С., ВП «ЗАЕС»)
 24. Система звернення персоналу до керівництва ВП «РАЕС» як складова комунікації з ядерної безпеки (Треущенко Г.В., ВП «РАЕС»)

 

Стендові презентації:

 1. Культура безпеки у практичній діяльності ВП «Аварійно-технічний центр». Зниження дозового навантаження на персонал шляхом впровадженняновихтехнологій під час виконання робіт для АЕС. Котельніков Г .О., Самойленко О.О., Скорий М.С., ВП «АТЦ»
 2. Впровадження стенду інспекції і ремонту палива (СІРТ) як бар'єру безпеки використання палива Westinghouse Electric Company. Буюн І.С., ВП «АРС»
 3. Стан та плани реалізації проекту Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Рибчук О.М., ВП «АПІ»
 4. Досвід впровадження у ВП «ЮУАЕС» організаційно-технічних заходів в частині концепції управління аваріями на майданчику. БіндюковА.Д., ВП «ЮУАЕС»
 5. Досвід експлуатації змішаних активних зон з використанням палива альтернативної конструкції, а також стендуінспекції та ремонту ядерного палива. Арванінов О.Л., ВП «ЮУАЕС»
 6. Досвід заміни конденсатору ТГ на енергоблоці №2 ЮУАЕС. Бодиков Є.Г., ВП «ЮУАЕС»
 7. Підвищення безпеки експлуатації РУ ВВЭР-440 з впровадженням паливадругого покоління. Грабко В.В., ВП «РАЕС»
 8. Впровадження сучасних технологій контролю металу теплообмінних труб та колекторів ПГ у ВП «РАЕС». Штикало С.Я., ВП «РАЕС»
 9. Модифікація головного розйому ГЦН-195М з переходом на ущільнення з гребінчастих прокладень з двосторонньою графітовою плівкою. Безрученко А.В., ВП «АРС»
 10. Підвищення культури безпеки персоналу АЕС України і «НВП «Радій» при реалізації проектів по розробці і впровадженню інформаційно-управляючих систем важливих для безпеки АЕС на основі платформи RadICS. Сіора О.А., Харибін О.В., ПАТ «НВП «Радій»
 11. Культура безпеки – погляд постачальника. Ієвлев С.М., ТОВ НВП «АтомКомплексПрилад»
 12. Дотримання вимог виробничих інструкцій і технологічних регламентів, їх постійне поліпшення на основі накопичуваного досвіду і результатів науково-технічних досліджень. Проценко А.В., ДП НАЕК «Енергоатом»
 13. Аналіз і оцінка стану культури безпеки ВП ХАЕС у 2016 році. Титов О.С., ВП «ХАЕС»
 14. Методологія кількісної оцінки стану культури безпеки, результати оцінки за 2015-2016 рр. Пропозиції щодо покращання методології. Воробйова О.В., ВП «ЗАЕС»
 15. Обмін досвідом впровадження культури безпеки у різних сферах на загальну користь. Скалецький Ю.М., ДУ «Інститут громадського здоров’я» НАМН України
 16. Автоматизація оцінки рівня культури безпеки на основі спостереження поточних параметрів. Бєгун В.В., ІПММС НАНУ
 17. Аналіз можливості затоплення проммайданчика Запорізької АЕС при спільній дії запроектних смерчів і землетрусі в вставку-охолоджувачі. Козлов І.Л., ОНПУ
 18. Метод моделювання умов виникнення критичних по надійності гідроударів на насоси теплових і ядерних енергоустановок. Мазуренко А.С., Скалозубов В.І., Чжоу Хєйюй, Пирковський Д.С., ОНПУ
 19. Тріщиностійкість корпусних реакторних сталей при змішаних модах деформації для обґрунтування безпечної експлуатації АЕС. Покровський В.В., Сидяченко В.Г., ІПМ НАНУ

 
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію