Культура безпеки АЕС

15.02.2018

Енергоатом підбив підсумки виконання Програми підвищення культури безпеки у 2017 році

Енергоатом підбив підсумки виконання Програми підвищення культури безпеки у 2017 році У ході засідання Ради з культури безпеки НАЕК «Енергоатом», яке відбулось 14 лютого, було підбито підсумки виконання Програми підвищення культури безпеки у 2017 році та прийнято за основу проект Програми підвищення культури безпеки на 2018 рік.

Генеральний інспектор – директор з безпеки НАЕК «Енергоатом» Білей Данко Васильович відкриваючи засідання Ради з культури безпеки Енергоатома наголосив, що: «Культура безпеки персоналу станцій залишається головним пріоритетом безпечної експлуатації енергоблоків АЕС, оскільки будь-який бар'єр може бути зруйнований в будь-який момент часу й наше завдання полягає в тому щоб передбачити та попередити ймовірні інциденти ще на моменті прийняття технічних рішень».

Данко Білей нагадав, що Енергоатом експлуатує потенційно небезпечні об'єкти, які потребують особливого виховання персоналу, особливого підходу до виробничої діяльності, особливого розуміння і відповідальності від всіх людей задіяних у процесі. «Саме тому кожен працівник Компанії повинен розуміти, що саме від його відповідального підходу до виконання своїх обов’язків, іншими словами від його культури безпеки, залежить безпека експлуатації АЕС. Кожен має думати над тим, як запобігти виникненню критичних ситуацій при виконанні своїх обов'язків у виробничій діяльності та попередити можливі порушення», - підкреслив генеральний інспектор – директор з безпеки Енергоатома.

У ході засідання було розглянуто виконання Програми конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в Енергоатомі на 2017-2018 роки. Заслухано звіти представників відокремлених підприємств (ВП) НАЕК «Енергоатом» - Запорізької, Южно-Української, Рівненської та Хмельницької АЕС щодо виконання Програми підвищення культури безпеки, а також стосовно програм з удосконалення управління культурою безпеки та поглиблення розуміння впливу «людського фактора» на безпеку експлуатації АЕС.

Зокрема, представлено звіт щодо проміжних результатів впровадження проекту «Підвищення безпеки АЕС шляхом поглибленого розуміння впливу «людського чинника на безпеку енергоблоків». Цей проект передбачає використання міжнародного досвіду щодо урахування впливу людського чинника (викладені у документі «Інструменти керівника з запобігання помилок персоналу та покращення діяльності підпорядкованого персоналу»). Проект спрямований на вдосконалення системи розслідування та обліку подій, пов'язаних з людським чинником, у тому числі розробку єдиної бази даних з обліку таких подій, а також комплекту настанов з впровадження цього інформаційного продукту. Даний проект входить до програми «м'якої допомоги» Євросоюзу ІСЯБ (Інструмент співпраці в області ядерної безпеки; англ. - INSC).

Під час засідання Ради було зазначено, що Програма підвищення культури безпеки на 2017-2018 роки передбачала виконання 101 заходу: з них у 2017 році виконано – 66%, на 2018 рік заплановано виконання - 23%, а також 10,8% заходів щодо підвищення культури безпеки потребують перенесення строків виконання на 2018 рік. У 2017 році за «Міжнародною шкалою ядерних подій» INES аварій та інцидентів на АЕС України не було зафіксовано. Усі порушення у роботі АЕС було оцінено за шкалою INES «нижче шкали/рівень «0».

Загалом реалізацію Програми конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в НАЕК «Енергоатом» на 2017-2018 роки було визнано задовільною. Однак, всі доповідачі неодноразово підкреслили важливість підвищення кваліфікації персоналу Енергоатома в контексті культури безпеки та, зокрема, щодо необхідності приділення особливої уваги питанням підготовки керівного та ремонтного персоналу Компанії, від кваліфікації якого залежить забезпечення надійної та безпечної експлуатації АЕС.

За підсумками засідання Ради, її учасники прийняли за основу проект Програми підвищення культури безпеки на 2018 рік, який буде затверджений після доопрацювання.

Довідка. Поняття «культура безпеки» вперше з'явилося у 1986 році в процесі аналізу причин і наслідків Чорнобильської аварії, проведеного Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Було визнано, що саме відсутність культури безпеки стала однією з причин трагедії.

Міжнародна консультативна група з ядерної безпеки при Генеральному директорі МАГАТЕ пропонує наступне визначення цього поняття:

«Культура безпеки – це такий набір характеристик і особливостей діяльності організацій та поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки атомних станцій, як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, яка визначається їх значущістю».

Досвід експлуатації атомних станцій показує, що причини виникнення аварій та інцидентів так чи інакше пов'язані з поведінкою людей (людським чинником), а саме – з їх ставленням до проблем безпеки. Тому у центрі уваги керівництва АЕС знаходяться, в першу чергу, людські ресурси, стиль та методи управління, соціально-психологічний клімат у виробничих колективах. До процесу формування культури безпеки залучено весь персонал, починаючи з вищого адміністративного рівня.

Вимоги до забезпечення культури безпеки в Україні визначені у нормативному документі НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій», у якому враховані рекомендації МАГАТЕ, а також накопичений вітчизняний та світовий досвід експлуатації АЕС.


Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію