Комплаєнс-політика

26.06.2018

Роз’яснення стосовно застосування вимог законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав і застосування обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища

Дирекція із запобігання і протидії корупції НАЕК «Енергоатом» звернулася до Національного агентства з питань запобігання корупції з метою отримання роз’яснення стосовно застосування вимог законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав і застосування обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища.

Так, згідно з частиною першою статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), зокрема, посадові особи юридичних осіб публічного права, зобов’язані протягом 30 днів після призначення на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом. При цьому, в законодавстві не визначено чи зобов’язані вказані посадові особи передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права, у разі якщо вони були призначені на посаду до встановлення у законодавстві відповідного обов’язку.

Листом від 19.06.2018 № 31-11/27025/18 Національне агентство роз’яснило, що факт наявності корпоративних прав у тій самій сфері або суміжних, в якій посадова особа виконує свої службові повноваження, свідчить про наявність в такої посадової особи приватного інтересу, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень, що утворюватиме потенційний конфлікт інтересів. При цьому, така ситуація може призводити до виникнення у відповідної посадової особи реального конфлікту інтересів.

А тому з метою врегулювання потенційного та/або реального конфлікту інтересів необхідними діями посадової особи може бути передача з урахуванням вимог статті 36 Закону в управління іншій особі (крім членів сім’ї) належних підприємств та корпоративних прав (навіть якщо особа була призначена на посаду до встановлення в законодавстві відповідно обов’язку).

При цьому, Національне агентство наголосило, що за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку (частина перша статті 65 Закону).

Крім того, Національне агентство вказало, що у випадках, коли приватний інтерес фактично призвів до прийняття посадовими особами юридичних осіб публічного права неправомірних рішень, порушення ними обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища розглядається з точки зору наявності ознак такого кримінального правопорушення, як зловживання службовим становищем, відповідальність за яке передбачено статтею 364 Кримінального кодексу України.
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію