Діяльність

17.09.2018

Одеській політехніці виповнюється 100 років

Одеській політехніці виповнюється 100 років

18 вересня Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) відсвяткує сторіччя від дня свого заснування. В Одеській політехніці у різні роки працювали та навчались видатні науковці дійсно світового масштабу, серед яких лауреат Нобелівської премії Ігор Тамм, один з піонерів у галузі електронно-обчислювальних технологій Лев Гутенмахер, засновник радянської радіоастрономії Микола Папалексі та багато інших. Інженери з дипломами Одеської політехніки працюють більш ніж у 90 країнах світу. Окремий том історії навчального закладу – підготовка фахівців для атомної енергетики. Випускники Одеського політехнічного інституту, як раніше називався ОНПУ, займають вищі керівні посади в ядерній енергетиці України. Саме тому ювілей Університету є святом і для українських атомників, адже ОНПУ є базовим навчальним закладом з підготовки інженерних кадрів для оператора вітчизняних АЕС – НАЕК «Енергоатом».

За 100 років існування найстаріший вищий учбовий заклад півдня України, яким є ОНПУ, пройшов довгий, складний і водночас славний шлях, підготувавши більше 100 тисяч висококваліфікованих інженерів та спеціалістів. Сьогодні Університет - це 11 інститутів, 2 факультети та 64 кафедри. Викладацький склад Одеської політехніки налічує 100 докторів наук, 32 академіки, 5 членів-кореспондентів міжнародних академій, 450 кандидатів та доцентів. Серед них 5 лауреатів Державної премії України. Основу професорсько-викладацького колективу Університету складають його вихованці. Свої знання, досвід і любов до політехнічного вони передають нинішньому поколінню студентів. В Університеті ведеться підготовка кадрів всіх рівнів, від бакалавра до доктора наук. Університет має піввіковий досвід підготовки кадрів з вищою освітою для зарубіжних країн. В структурі Університету є Інститут з підготовки іноземних громадян, де проводиться підготовка іноземних студентів для подальшого навчання в університеті та інших ВНЗ Одеси й України.

Завдяки невтомній праці вчених і педагогів ОНПУ були виховані покоління випускників, які визначали, визначають і будуть у майбутньому визначати технічні напрями розвитку нашої держави. Вони плідно працюють на важливих посадах у державних, дипломатичних, суспільних та інших структурах України. Ціла плеяда випускників університету досягла блискучих результатів у своїй діяльності.

Підготовка спеціалістів в університеті здійснюється з 52 спеціальностей за 24 професійними напрямками: культура, соціологія, економіка і підприємництво, менеджмент, фізика, екологія, прикладна математика, комп’ютерні науки, інженерна механіка, металургія, енергетика, електротехніка, радіотехніка, електронні апарати, метрологія та вимірювальна техніка, комп’ютеризовані системи, автоматика та управління, комп’ютерна інженерія, хімічна технологія та інженерія, електромеханіка, зварювання, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, фармація, інформаційна безпека. За всіма спеціальностями проводиться перепідготовка фахівців та підвищення їх кваліфікації. Одеський політехнічний – це якісний науково-педагогічний склад, міцна матеріально-технічна база, новітні методи освіти та інформаційні технології. В Університеті виконується ціла низка наукових досліджень з таких пріоритетних напрямків як: охорона навколишнього середовища, фундаментальні дослідження в галузі математики, механіки, інформатики, нових матеріалів, автоматизації, приладобудування та багатьох інших. Окремий та надзвичайно важливий для енергетичної безпеки України, загалом економічної стабільності нашої держави, напрямок діяльності ОНПУ – підготовка кадрів для атомної енергетики.

Кафедра атомних електростанцій була заснована в Одеському політехнічному інституті у 1964 році. Сьогодні вона активно співпрацює з усіма АЕС України у питаннях підготовки персоналу та науково-технічної підтримки галузі. З перших років існування кафедри атомних станцій Одеський національний політехнічний університет став одним з провідних світових центрів підготовки кадрів для атомної енергетики. Завдяки невтомній праці одеських вчених і викладачів, як в радянський період, так і в незалежній Україні були навчені й виховані цілі покоління атомників.

Значення «атомної» кафедри ОНПУ для нашої держави можна вимірювати по різному, але найбільш показовим критерієм такої оцінки є роль самої атомної генерації у вітчизняній енергетиці – 15 енергоблоків АЕС стабільно забезпечують понад 50% усієї електроенергії, яку споживає Україна. І така частка атомних електростанцій в загальному енергобалансі країни зберігатиметься згідно з Енергетичною стратегією України до 2035 року й у наступні десятиріччя. Таким чином атомна енергетика є і залишатиметься основою вітчизняної електрогенерації, а відтак і надійним джерелом екологічно чистої електроенергії для українських споживачів.

Водночас пріоритетом Енергоатома залишатиметься невпинне підвищення безпеки експлуатації атомних енергоблоків, а визначальну роль у цьому процесі завжди відігравав людський фактор. Підготовка персоналу АЕС, постійне підвищення кваліфікації діючих співробітників Компанії – ось головні напрями співпраці ОНПУ та Енергоатома. Адже головний і найцінніший актив Компанії – висококваліфіковані кадри.

Як вже відзначалось, сьогодні випускники ОНПУ посідають високі пости в органах державного управління, в НАЕК «Енергоатом» та на багатьох інших підприємствах галузі. Випускники Кафедри Одеського політехнічного інституту очолювали Міністерство енергетики – Іван Плачков, керували атомними електростанціями: Микола Фрідман, В’ячеслав Тищенко, Данко Білей, Володимир Пишний. Чинні президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин та гендиректор Южно-Української АЕС Володимир Лісніченко є випускниками ОНПУ. Атомники вдячні професорсько-викладацькому складу Університету за нелегку працю і якісну підготовку молодих фахівців, за впевненість у майбутньому атомно-енергетичної галузі України, яка формується в стінах Одеської політехніки.

Буклет до 100‑річчя Одеського національного політехнічного університету
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію