Діяльність

01.06.2016

Професійні працівники – цінний ресурс Рівненської АЕС

Людина є ключовим фактором будь-якого виробництва та його безпеки, і від того, який персонал працює, напряму залежать й виробничі показники підприємства. Для вдосконалення системи управління підприємством, поліпшення та координації роботи з персоналом, надання допомоги керівникам в роботі з персоналом, моніторингу соціально-психологічного клімату в підрозділах електростанції та підвищення культури безпеки через розвиток персоналу уже рік функціонує відділ розвитку персоналу (ВРП) Рівненської АЕС.

На ВРП покладаються такі важливі і актуальні завдання як відбір персоналу на визначені посади, виявлення та розвиток лідерського потенціалу, організація планування роботи з персоналом в підрозділах, навчання керівників з психології управління та надання допомоги їм у роботі з персоналом. Супроводом Колективного договору, підготовкою матеріалів для надання матеріальної допомоги працівникам, виплат при виході на пенсію та інших соціальних аспектів також займаються спеціалісти ВРП. До складу відділу входить: група управління людським фактором та група соціального захисту персоналу. Обидві групи тісно співпрацюють з підрозділами РАЕС у виробничій сфері і в роботі з персоналом.

На постійній основі фахівцями групи управління людським фактором ВРП проводиться ряд важливих робіт з оперативним персоналом електростанції. Окрім стандартних процедур, таких як відбір на посади при прийомі на роботу та при посадових переведеннях, здійснюються планові обстеження працюючого оперативного персоналу щодо відповідності посаді за професійно важливими якостями оперативного персоналу. Для працівників оперативних служб, у випадку зниження їх професійно важливих психофізіологічних якостей, проводяться психокорекційні тренінги, сеанси психоемоційного розвантаження у спеціально облаштованій кімнаті. Для підтримання кваліфікації оперативного персоналу періодично проводяться заняття за темами: культура безпеки, комунікація, методи попередження помилок, вирішення конфліктів, поведінка в нештатних ситуаціях та інші. Ще одним з актуальних завдань, що вирішується спеціалістами відділу, є психологічний супровід тренажерного навчання оперативного персоналу на повномасштабному тренажері. Дана діяльність вносить вагомий внесок в зростання професійного рівня рівненських атомників.

Новим напрямком роботи відділу, який започаткований з 2016 р є планування кар’єри та виявлення управлінського потенціалу працівників. «На сьогоднішній день новоприйняті працівники проходять тестування і співбесіду для планування кар`єри та подальшої можливості прогнозування їх потенціалу. Виявлення та розвиток здібностей наших працівників дозволить сформувати базу потенційних лідерів - керівників», - відзначає начальник відділу розвитку персоналу РАЕС Галина Синиця.

Значимим для персоналу РАЕС є його соціальний захист, підприємство відповідно до Колективного договору надає ряд соціальних виплат своїм працівникам. Спеціалісти ВРП з групи соціального захисту персоналу організовують надання різних видів матеріальної допомоги працівникам, що її потребують. Сюди відносяться допомога при народженні дитини, при догляді за дитиною до 3-х або 6-ти років, при утриманні дитини-інваліда, при важких захворюваннях працівника, смерті та похованні близьких родичів тощо.

Робота відділу розвитку персоналу також націлена на розвиток корпоративної культури, формування лідерства у керівників та поліпшення якості трудових ресурсів. Великою популярністю користуються семінари для керівників та їх резерву з психології управління, ділової комунікації, лідерства, роботи в команді та управління часом. В атомній енергетиці лідерство включає, крім загальних підходів, таких як: чесність, відкритість, ентузіазм, відданість роботі, ще й прихильність культурі безпеки, а також запобігання помилкам. Для ядерної енергетики відкритість та довіра між персоналом та керівниками є важливою, оскільки сприятлива психологічна атмосфера в колективі створює умови для виявлення прихованих недоліків, які можуть стати передумовами серйозних інцидентів. Відтак, спеціалістами відділу запроваджено нові тематики занять для керівників щодо розвитку атмосфери відкритості і довіри та непокарання за невмисні помилки, як методів попередження помилок та курс в темі охорони праці.

За словами Галини Синиці, ще однією важливою частиною діяльності фахівців ВРП є відслідковування соціально–психологічного клімату в підрозділах електростанції через анонімні анкетування, опитування, інтерв’ю в підрозділах: «Рівень соціально-психологічного клімату у виробничих підрозділах Рівненської АЕС – позитивний. Регулярно відслідковується динаміка, у випадку виявлення в певному підрозділі негативних тенденцій, приймаються відповідні заходи для пошуку причин і поліпшення ситуації. Досліджується стиль управління керівника і задоволеність цим стилем працівників».

Двічі на рік фахівці ВРП організовують засідання Ради з Культури безпеки на РАЕС під головуванням генерального директора, основною метою діяльності якої є визначення стратегії, планування, контроль та координація дій, направлених на розвиток культури безпеки. У березні цього року проведене в цілому по РАЕС анкетування щодо визначення рівня розвитку культури безпеки на Рівненській АЕС. Результати анкетування підтвердили високий рівень розвитку культури безпеки на підприємстві.

Адміністрація Рівненської АЕС усвідомлює, що мотивовані, професійні працівники – це цінний ресурс організації. З персоналом потрібна постійна ретельна робота, вдосконалення та розширення професійних знань та формування культури безпеки і виробництва,адже питання безпеки на усіх рівнях діяльності АЕС є пріоритетним.


Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію