Діяльність

08.05.2008

Рекомендації громадських слухань з питань розміщення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України та його впливу на навколишнє середовище, проведених 22 березня 2008 року у м. Славутич Київської області

У громадських слуханнях взяли участь представники територіальних громад і громадських організацій м.Славутич та Іванківського і Поліського районів Київської області.        

Розглянувши та обговоривши питання щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України учасниками громадських слухань визнано, що спорудження такого сховища є проектом загальнодержавного значення, реалізація якого спрямована на виконання заходів, передбачених „Енергетичною стратегією України на період до 2030 року”, схваленою розпорядженням КМ України №145-р від 15.03.2006р., та забезпечення енергетичної безпеки країни шляхом ефективної та безперебійної експлуатації діючих АЕС України.

Реалізація проекту сприятиме виконанню десятирічного плану дій ООН по реабілітації територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України сприятиме як економії коштів в найближчі часи, так і резервуванню цінних енергетичних матеріалів на майбутнє, які можуть бути ефективно використані в реакторах наступного покоління.

Водночас, впровадження у майбутньому в промислову експлуатацію технології повторного використання відпрацьованого ядерного палива дозволить суттєво зменшити обсяги радіоактивних відходів, які підлягають захороненню, що сприятиме забезпеченню екологічної безпеки навколишнього середовища.

Важливими позитивними наслідками реалізації проекту при розміщенні сховища в зоні відчуження стануть, зокрема:

- екологічна реабілітація частини 30-ти кілометрової зони відчуження;

- повернення до господарської діяльності частини цієї зони;

- створення нових високотехнологічних робочих місць в цьому регіоні;

- можливість поліпшення умов проживання населення в регіоні розміщення сховища.

До недоліків розміщення сховища в зоні відчуження відноситься психологічний вплив на жителів Іванківського та Поліського районів (особливо, найближчих до зони відчуження сел Поліського району), а також на жителів м.Славутич, значна частина яких працює в зоні відчуження. Близьке розташування сховища психологічно впливатиме на інвестиційний клімат у Поліському та Іванківському районах. Вказані обставини потребують здійснення комплексу компенсаційних заходів, що сприяли б розвиткові даних територій.

Учасники громадських слухань вважають, що підтримка спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження може бути лише за умови:

1. Схвалення такого розміщення сховища на місцевому дорадчому референдумі більшістю жителів Іванківського і Поліського районів та м.Славутич Київської області.

2. Врахування в складі кошторису на спорудження сховища коштів на створення об‘єктів соціальної інфраструктури в обсязі 10% від вартості проекту з наступним розподілом вказаних коштів:

- 60% на створення соціальних об‘єктів загального користування (по 20% для кожної адміністративно-територіальної одиниці - Іванківського, Поліського районів та м. Славутич);

- 40% на покращення комунально-побутових умов проживання населення (пропорційно чисельності населення адміністративно-територіальних одиниць).

3. Включення до техніко-економічного обґрунтування та кошторису проекту спорудження сховища конкретного переліку об‘єктів соціальної інфраструктури, погодженого з органами місцевого самоврядування та державного управління Іванівського та Поліського районів і м. Славутич.

4. Забезпечення пріоритету для персоналу ЧАЕС, що звільняється, а також мешканців Іванківського, Поліського районів і м.Славутич при найманні  працівників для виконання робіт з будівництва та експлуатації централізованого сховища.

5. З моменту введення в експлуатацію сховища виділення ДП НАЕК «Енергоатом» частини коштів у складі щорічних витрат на його експлуатацію на вирішення соціально-економічних проблем Іванівського, Поліського районів та м.  Славутич.

6. Закріплення вищезазначених рекомендацій у документах державного рівня щодо спорудження сховища (в Законі України „Про розміщення, проектування та будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР атомних електростанцій України”, в підзаконних актах Кабінету Міністрів України, в документах галузевого рівня та рівня ДП НАЕК „Енергоатом”).  

Учасники громадських слухань зазначають, що крім умов, безпосередньо пов‘язаних із спорудженням та експлуатацією централізованого сховища, суттєвим моментом є сприяння на державному рівні вирішенню соціальних проблем жителів Іванківського та Поліського районів і міста Славутич, що постраждали від аварії на ЧАЕС, зокрема:

1. Проведення детального аналізу стану виконання та забезпечення безумовного виконання законів України, доручень Президента України, постанов та інших нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо вирішення соціальних проблем жителів Іванківського та Поліського районів і м.Славутич.

2. Забезпечення на державному рівні додаткових соціальних гарантій та пільг жителям Іванківського та Поліського районів і м.Славутич, включаючи і тих громадян, що не підпадають під дію Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», зокрема:

- розширення соціальної інфраструктури;

- надання права позаконкурсного вступу випускників шкіл до навчальних закладів ІІІ-ІV ступенів акредитації;

- встановлення пільгових тарифів та цін на користування житлом (квартирна плата, плата за утримання будинків) та комунальні послуги (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та ін.) у межах середніх норм споживання.

3. Забезпечення  спеціалізованого медичного обслуговування персоналу, який буде брати безпосередню участь у  реалізації проектів у зоні відчуження, та гарантованого медичного обслуговування жителів Іванківського, Поліського районів і м.Славутич шляхом створення „Центру з обслуговування працівників ДСП «Чорнобильська АЕС» та жителів Іванківського, Поліського районів і м.Славутич” на базі Поліської та Іванківської районних лікарень і державного закладу „Спеціалізована  медико-санітарна частина №5”.

4. Надання податкових пільг для підприємств, що здійснюватимуть діяльність у Іванківському, Поліському районах та м.Славутич Київської області.

Крім того, потребується здійснення заходів, спрямованих на виконання державних рішень щодо реабілітації зони відчуження та реалізації Енергетичної стратегії України до 2030 року, зокрема:

1. Забезпечення повної безпеки аварійного четвертого реактору  Чорнобильської АЕС.

2. Створення у м.Славутич інформаційно-аналітичного центру з метою забезпечення  ефективної реалізації проектів у зоні відчуження.

3. Розгортання робіт із створення у м.Славутич науково-дослідного центру з новим дослідницьким реактором і експериментальною стендовою базою  наукового керівника проектів АЕС.

4. Ремонт та будівництво доріг у зоні відчуження, Іванківському і Поліському районах та забезпечення швидкісного залізничного сполучення Чернігів-Славутич.

Учасники громадських слухань доручають замовнику проекту ДП НАЕК „Енергоатом” узагальнити та врахувати у проекті пропозиції, висловлені в ході цих громадських слухань, проведених „круглих столів” і громадських обговорень питань будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України.

 
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію