Діяльність

19.01.2017

Актуальна інформація щодо проекту ЦСВЯП

Актуальна інформація щодо проекту ЦСВЯП

Перша стадія проектування ТЕО була схвалена Постановою КМУ від 4 лютого 2009 р. N 131-р та прийнято Закон України № 4384-VI  «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій». Проектування ЦСВЯП прийнято трьохстадійним як нової ядерної установки загальнодержавного значення.

Державне рішення про розміщення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у зоні відчуження, що зазнала радіоактивного забруднення в результаті катастрофи на Чорнобильській АЕС, ухвалено Законом України від 09.02.2012 № 4384-17 «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій».

Техніко-економічне обґрунтування інвестицій будівництва сховища (ТЕОі) пройшло комплексну державну експертизу у складі екологічної, санітарно-епідеміологічної та інвестиційної експертиз, експертизи з ядерної та радіаційної безпеки, виконаних уповноваженими державними органами. Зокрема, у висновку експертизи зазначається, що розміщення та експлуатація ЦСВЯП на майданчику, що обраний для цієї мети, є екологічно допустимими. Загальний висновок комплексної державної експертизи ТЕОі – позитивний.

Оцінена в ТЕОі санітарно-захисна зона об’єкта не перевищуватиме 100 м, а зона спостереження, де можливий вплив об’єкта – 1000 м. Зазначені спеціальні зони повністю належать до земель зони відчуження, що виключає вплив ЦСВЯП на населення.

Процедуру прийняття рішення про розміщення на землях зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення ядерних установок і об’єктів, які призначені для поводження з радіоактивними відходами та мають загальнодержавне значення, врегульовано внесеними до Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне  значення» змінами (Закон України №1566-VI, стаття 3-1). Відповідно до цих змін, рішення про погодження розміщення в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення ядерних установок і об’єктів, які призначені для поводження з радіоактивними відходами та мають загальнодержавне значення, приймається   центральним органом виконавчої  влади, до компетенції якого належать питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно до цієї законодавчої норми розміщення ЦСВЯП на території зони відчуження було погоджено МНС України.

У ТЕОІ  та проекті будівництва ЦСВЯП обґрунтовується, що сховище не є об’єктом, який може негативно вплинути на населення і довкілля. Зона потенційного впливу при будівництві та експлуатації ЦCВЯП, навіть при максимальній проектній (МПА) та запроектній аваріях (ЗПА), не може охоплювати територію радіусом більше ніж 1 км від сховища. Ймовірність ЗПА не перевищує 10-6 рік-1, що відповідає вимогам національних стандартів у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Таким чином, загрози негативного впливу ЦСВЯП на будь-які об’єкти природного середовища, екологію або здоров’я населення повністю відсутні.

 

Щодо проведення громадських слухань нагадуємо, що відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 771 «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля» громадські слухання проводяться до моменту прийняття відповідного рішення. Таким рішенням є розпорядчий документ Кабінету Міністрів України щодо затвердження проекту будівництва ЦСВЯП (постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи»). Його ухвалі передували громадські слухання, із результатами яких можна ознайомитися на офіційному сайті НАЕК «Енергоатом». Додаткових громадських слухань з цього приводу процедура не передбачає.

Також зазначимо, що НАЕК «Енергоатом» було проведено значну інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою інформування громадськості України щодо питань безпеки при будівництві та експлуатації ЦСВЯП, зокрема:

 - було опубліковано у газеті «Урядовий кур’єр» заяву про наміри та екологічні наслідки будівництва ЦСВЯП, висвітлення у засобах масової інформації матеріалів щодо ЦСВЯП, розміщено на інтернет-сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» інформацію щодо обраної технології зберігання ВЯП, будівництва та експлуатації сховища, інформаційно-аналітичний огляд матеріалів техніко-економічного обґрунтування інвестицій будівництва ЦСВЯП тощо;

- проведено зустрічі з громадськістю (брифінги, круглі столи з представниками громадськості та ЗМІ), громадське обговорення у смт Іванків (за участю громадськості Поліського р-ну) та м. Славутич Київської обл., здійснено інформаційну підтримку громадських слухань у м. Славутич, що відбувалися за участю громадськості Славутича, Іванківського та Поліського районів, організовано екскурсію для представників громадськості згаданих районів на Запорізьку АЕС, де діє подібне сховище відпрацьованого палива, для висвітлення питань безпеки проекту ЦСВЯП;

- опрацьовано результати заходів, питань громадськості, підготовлено відповіді на них та розміщено на сайті НАЕК «Енергоатом».

Проведену роботу з громадськістю України щодо питань безпеки ЦСВЯП відображено у «Звіті про консультації з громадськістю щодо створення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України». Згаданий «Звіт..» було долучено до матеріалів, щодо яких проведено державну експертизу.

Відповідно до вимог Конвенції про можливий вплив у транскордонному контексті про проект ЦСВЯП, можливої ​​майданчику його розміщення і впливу ЦСВЯП на навколишнє середовище були проведені консультації з Республікою Білорусь (з її уповноваженим органом - Мінохоронприроди), як з найближчою суміжній країною, про можливий вплив ЦСВЯП на територію Білорусі.

Пояснення української сторони про ступінь можливого впливу ЦСВЯП задовільнили білоруську сторону.

Аналіз розрахункових показників радіаційних впливів на навколишнє середовище в прикордонних районах Республіки Білорусь при будівництві, нормальної експлуатації та аваріях в ЦСВЯП, виконаний на стадії «Проект» підтвердив висновки з транскордонного впливу ЦСВЯП, наведені в ТЕО і показав, що будівництво і експлуатація ЦСВЯП не приведе до помітних негативних впливів на стан повітряного середовища, ґрунтового покриву і здоров'я населення прикордонних територій Республіки Білорусь протягом періоду існування (100 років). (Довідково: зона спостереження ЦСВЯП (зона потенційного впливу) не досягає території Білорусі).

 

  Процедури щодо інформування громадськості у зв’язку зі створенням ЦСВЯП були виконані ДП «НАЕК «Енергоатом» в обсязі, що відповідає вимогам чинного законодавства, матеріали для ознайомлення громадськості перебувають у вільному доступі в мережі Інтернет.

  Проект "Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України" розроблений в 2016 році ПАТ "Київським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом "Енергопроект". Проект ЦСВЯП (затверджувальная стадія проектування) пройшов державну експертизу.

З моменту створення документа ОВНС  у складі ТЕО будівництва ЦСВЯП та отримання комплексного висновку ДП «Укрдержбудекспертиза» від 26.08.2008 р. пройшло 8 років, тому згідно ст.40 Закону України «Про екологічну експертизу» у складі Проекту будівництва ЦСВЯП 2016 року відповідно до чинного ОВНС була проведена перевірка неперевищення впливу на навколишнє середовище з урахуванням вимог нормативно правових актів, які набрали чинності після державної експертизи ТЕО та відповідно показників, які нормувались та лімітувались нормативно правовими актами у складі ТЕО.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р. №3038-v  та Постанові КМУ від 11.05.2011р. №560  «Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи» ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» проведено експертизу Проекту ЦСВЯП щодо дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної безпеки, енергозбереження, техногенної безпеки, ядерної безпеки, охорони праці та встановлено, що проектні матеріали ОВНС відповідають вимогам екології та санітарного законодавства.

Майданчик будівництва ЦСВЯП розташований між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області в Зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зберігання відпрацьованого ядерного палива (далі - ВЯП)  передбачено реалізувати за технологією компанії Holtec International (далі – Холтек), до складу якої входять такі основні елементи:

 - багатоцільовий контейнер (далі - БЦК), який складається з герметичного корпусу, паливного чохла сотової структури, донної основи, кришки і герметизуючого кільца. Герметичний  корпус являє собою двостінний циліндричний контейнер з нержавіючої сталі з плоскими кінцями і забезпечує надійну ізоляцію та ідеальні умови зберігання ВЯП;

- транспортний контейнер HI – STAR 190 UA (далі -  HI – STAR) для транспортування ВЯП з атомних електростанцій, який  являє собою ємність циліндричної форми призначену для розміщення БЦК, складається з багатошарового циліндричного корпусу, днища та кришки виконує функції радіаційного захисту, а також захисту БЦК від зовнішніх впливів  під час зберігання та транспортування;

- металобетонний контейнер для зберігання HI – STORM 190 UA (далі  - HI – STORM), який  призначений для зберігання БЦК і виконує функції біологічного захисту і пасивного тепловідведення від ВЯП, що зберігаються у БЦК;

 

            Підготовлені до зберігання на енергоблоках АЕС БЦК з ВТВЗ постачаються з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС залізницями загального користування із застосуванням транспортних контейнерів HI – STAR. На території ЦСВЯП:

 БЦК з ВТВЗ перевантажується з контейнерів HI – STAR у контейнери зберігання HI – STORM;

довготривале зберігання HI – STORM з БЦК на майданчику зберігання контейнерів, включаючи технічне обслуговування та контроль процесу зберігання;

забезпечується захист персоналу та навколишнього середовища від іонізуючих випромінювань згідно вимог діючих нормативних документів;

забезпечується фізичний захист та облік ядерних матеріалів згідно вимог діючих нормативних документів України та рекомендацій МАГАТЕ.      

            Місткість ЦСВЯП – 458 контейнерів HI-STORM, що містять 16529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок.

Відповідно до Закону України "Про розміщення, проектування та будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України" кошти в обсязі 10 відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва буде спрямовано на спорудження об’єктів соціального призначення у місті Славутичі, Іванківському і Поліському районах Київської області згідно з переліком, затвердженим Київською обласною державною адміністрацією. Наразі ДП «НАЕК «Енергоатом» проводить роботу з місцевими органами влади  щодо спрямування зазначених коштів.

Будівництво ЦСВЯП має позитивно вплинути на соціально-економічний розвиток регіону завдяки створенню нових робочих місць та фінансуванню проектів будівництва об’єктів соціальної інфраструктури в Іванківському, Поліському районах та м. Славутич і Київської області.
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію