Діяльність

15.04.2011

Процес консультацій з громадськістю щодо будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС

З метою подальшого втілення політики прозорості та відкритості рішень у сфері використання ядерної енергії, більш широкого забезпечення участі громадян та їх об’єднань у формуванні цієї політики та обговоренні питань, пов’язаних з розміщенням, проектуванням та спорудженням ядерних об’єктів, експлуатуюча організація АЕС України - Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ДП НАЕК «Енергоатом») з 05 березня 2011 року розпочала процес консультацій з громадськістю щодо будівництва двох нових енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, а з 18 квітня розпочинає його активну фазу. Процес консультацій в цілому триватиме до 29 липня 2011 року.

Організаційно-технічний супровід консультацій з громадськістю доручений ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» (ДНІЦ СКАР, м.Київ).

Приводом для початку процесу консультацій є завершення робіт з розроблення проекту техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) спорудження енергоблоків № 3 і 4 ХАЕС та (у складі ТЕО) оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві та експлуатації енергоблоків. ТЕО виконано на замовлення ДП НАЕК «Енергоатом» генеральним проектувальником ПАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (ПАТ «КІЕП»), і входить до складу документів, необхідних для прийняття рішення про будівництво цих енергоблоків у порядку, встановленому законодавством.

На підставі висновків ОВНС, 05 березня 2011 року була опублікована «Заява про екологічні наслідки діяльності при будівництві та експлуатації енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС».

Спорудження та введення в експлуатацію енергоблоків №3 та №4 на проммайданчику ХАЕС до кінця 2016 року є одним з пріоритетних завдань розвитку ядерної енергетики, визначених «Енергетичною стратегією України на період до 2030 року» та низкою урядових рішень, прийнятих на її виконання. Збільшення потужності Хмельницької АЕС дозволить підвищити надійність електрозабезпечення відповідного регіону та всієї об’єднаної енергосистеми України, сприятиме її бездефіцитній роботі.

Будівництво енергоблоків №3 і №4 було розпочате у 1985 році відповідно до технічного проекту Хмельницької АЕС потужністю 4000 МВт, затвердженого у 1979 році. Були зведені всі загальностанційні споруди для забезпечення експлуатації ХАЕС з 4-ма енергоблоками. Після прийняття Верховною Радою України мораторію на будівництво нових АЕС на території України у 1990 році будівельні роботи на енергоблоках №3 та №4 були припинені.

Спорудження енергоблоків №3,4 здійснюватиметься з використанням існуючих будівельних конструкцій реакторних відділень та інших об’єктів ХАЕС. У відповідності з рішенням конкурсної комісії, передбачається спорудження блоків ВВЕР-1000 з реакторною установкою типу В-392.

Перша, підготовча фаза процесу консультацій включала розроблення інформаційного пакету документів та консультації з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування стосовно проведення громадських слухань та інших публічних заходів. ДП НАЕК «Енергоатом» та ДНІЦ СКАР підготовлено для розповсюдження інформаційний пакет документів, що включає:

·       даний Прес-реліз;

·       Заяву про екологічні наслідки діяльності;

·       План заходів з консультацій з громадськістю щодо будівництва енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС;

·       Інформаційно-аналітичний огляд матеріалів ТЕО.

.           В ході наступних фаз консультацій з громадськістю (активна та заключна фази) плануються, зокрема, наступні заходи:

·         проведення у м.Київ та м.Нетішин брифінгів для представників ЗМІ з метою розповсюдження вихідної інформації;

·         виконання міжнародних зобов’язань України з інформування суміжних країн щодо можливих впливів енергоблоків №3 та №4  Хмельницької АЕС у трансграничному контексті;

·         відкриття офісів для прийняття представників громадських організацій та окремих громадян з метою:

- реєстрації заявок на участь в громадських слуханнях;

- надання інформаційних пакетів документації;

- збору запитань, зауважень та пропозицій громадян;

·         надання організаціям та громадянам, зареєстрованим для участі в процесі консультацій, інформаційного пакету документів;

·         збір запитань та зауважень громадських організацій та окремих громадян щодо проекту;

·         інформаційне забезпечення з боку ДП НАЕК «Енергоатом» проведення громадських слухань за ініціативою місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування у адміністративно-територіальних одиницях Хмельницької та Рівненської областей, що входять до зони спостереження Хмельницької АЕС; 

·         проведення у м. Київ „круглого столу” для представників громадських організацій та ЗМІ і окремих зацікавлених громадян за участю представників Мінпаливенерго, ДП НАЕК «Енергоатом», ВП „Атомпроектінжиніринг” та ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», ДНІЦ СКАР, ВАТ «КІЕП» щодо будівництва енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС;

·         проведення у м.Київ та м.Нетішин заключних брифінгів для представників ЗМІ з метою розповсюдження  інформації щодо активної фази процесу консультацій з громадськістю;

·         систематизація та аналіз одержаних запитань, зауважень і пропозицій; підготовка та надання відповідей на них фахівців, підготовка «Книги запитань та відповідей» і «Звіту про консультації з громадськістю»;

·         оприлюднення «Книги запитань та відповідей» та «Звіту про консультації з громадськістю».

План заходів з консультацій з громадськістю, а також адреси офісів для прийняття представників громадських організацій та окремих громадян додаються до прес-релізу. В разі уточнення термінів проведення запланованих заходів, всі громадяни та організації, що заявлять у письмовій формі про свою участь у них, будуть попереджені заздалегідь.

Сподіваємось на активну участь та допомогу всіх громадських організацій, засобів масової інформації та окремих громадян при проведенні вищезгаданих заходів. Просимо надсилати Ваші заявки на участь у зустрічах, запитання, зауваження та пропозиції за адресами офісів для прийняття представників громадських організацій та окремих громадян.

Перелік офісів та громадських приймалень для консультацій з громадськістю щодо будівництва енергоблоків №3 та №4 ХАЕС

План заходів процесу консультацій з громадськістю щодо будівництва енергоблоків №3 та №4 ХАЕС

 
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію