Діяльність

17.06.2011

Засідання науково-технічної ради НАЕК «Енергоатом»: безпека - головний критерій проекту ХАЕС-3,416 червня пройшло розширене засідання науково-технічної ради ДП НАЕК «Енергоатом». На розгляд експертів було винесене єдине питання  -  концепція забезпечення рівня безпеки проекту ХАЕС-3,4. Воно особливо актуальне сьогодні, коли техніко-економічне обґрунтування будівництва цих енергоблоків вже розроблене та передане на експертизу, а в той же час уроки аварії на АЕС «Фукусіма-1» примушують пильно ставитися до гарантій безпеки в ядерній галузі. 

Тому фахівці вирішили ще раз розглянути та обговорити ті критерії безпеки, що закладені в проект будівництва ХАЕС-3,4. До дискусії були також запрошені представники українських міністерств та відомств, які братимуть участь в комплексній державній експертизі ТЕО, яка передбачає екологічну, санітарно-епідеміологічну, пожежну, техногенну експертизу, експертизу з ядерної та радіаційної безпеки тощо.

У засіданні НТР взяли участь представники російських та українських організацій, що мають безпосереднє відношення до реалізації проекту. Це – ВП «Атомпроектінжиніринг», розробник ТЕО проекту - ПАТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»,  а також російські партнери – ЗАТ «Атомбудекспорт», ВАТ «Атоменергопроект», ВКБ «Гідропрес».

Голова правління ПАТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» Юрій Малахов презентував учасникам засідання концепцію забезпечення рівня безпеки енергоблоків, які плануються до побудови на майданчику Хмельницької АЕС.

Доповідач підкреслив, що концепція базується на обов’язковому дотриманні цілої низки принципів. Зокрема, передбачається використання сучасної реакторної установки з еволюційним розвитком технології ВВЕР, запровадження додаткових пасивних систем для підвищення рівня безпеки та нових рішень, які мають референтність на енергоблоках ВВЕР. Крім того, проект реакторної установки для нових блоків ХАЕС повинен врахувати досвід експлуатації діючих енергоблоків з ВВЕР-1000,  а також в ньому повинні бути покращені техніко-економічні та експлуатаційні показники та підвищена надійність основного та допоміжного обладнання разом з продовженням проектного терміну експлуатації.

Представивши інформацію щодо конфігурації майбутніх блоків, Ю.Малахов окремо зупинився на вимогах до забезпечення ядерної та радіаційної безпеки та функцій безпеки за екстремальних природних та техногенних умов, що характерні для майданчику ХАЕС.

Учасники засідання науково-технічної ради  також ознайомилися з порівняльним аналізом технічних рішень, прийнятих при спорудженні енергоблоків ХАЕС-3,4 та аналогічних рішень альтернативних проектів. Особлива увага була приділена аналізу факторів, що витікають з уроків аварії на АЕС «Фукусіма-1». Ю.Малахов підкреслив: запропоновані в проекті додаткові рішення, в тому числі – пасивні системи, істотно підвищують рівень безпеки майбутніх установок. 

Про вдосконалену реакторну установку ВВЕР1000  для 3 та 4 енергоблоків ХАЕС (у доповіді її названо як В 392У) розповів заступник головного конструктора ВКБ «Гідропрес» Михайло Нікітенко. Він наголосив, що проект РУ В-392 – базовий  для установок ВВЕР покоління 3 та 3 . Концептуально проект орієнтований на дублювання пасивними системами функцій безпеки, що виконуються активними системами. У проекті зроблено акцент на підвищення безпеки з врахуванням нових редакцій нормативних документів, у які внесені зміни вимог щодо подолання запроектних аварій. Термін служби реакторної установки 392У – 60 років.

М Нікітенко нагадав, що модифікація проекту реакторної установки В-392 реалізується на АЕС «Куданкулам» в Індії, АЕС-2006 в Росії. Основне обладнання проекту реалізоване на АЕС «Тяньвань» у Китаї.

Крім того, проект АЕС-92 з реакторною установкою В-392 пройшов аналіз на відповідність вимогам клубу європейських експлуатуючих організацій (EUR) та отримав відповідний сертифікат.  

М.Нікітенко також презентував основні вдосконалення обладнання згаданої реакторної установки та її технічні характеристики у порівнянні з  РУ В-320 та В-392М. Окремо було приділено увагу сейсмічній оцінці реакторної установки. Проект РУ В-320 виконано для сейсмічних впливів у 7 балів, а референтні установки В-392 були розроблені з врахуванням наступних сейсмічних впливів:

-АЕС  «Тяньвань» - МРЗ  0,20g (8 балів)

-АЕС «Куданкулам» - МРЗ  0,15g (7 балів)

-АЕС «Белене» - МРЗ  0,24g (8 балів)

-АЕС «Бушер» - МРЗ  0,40g (9 балів)

М.Нікітенко також звернув увагу учасників засідання НТР на результати попереднього аналізу проекту за уроками аварії на АЕС «Фукусіма-1». Такий аналіз продемонстрував, що енергоблоки з РУ ВВЕР-1000, на яких запроваджені пасивні системи безпеки, мають значний запас міцності до повного знеструмлення АЕС та відмові за загальною причиною.  

М.Нікітенко запевнив учасників засідання, що результати виконаних у зв’язку з аварією на АЕС «Фукусіма-1» робіт будуть враховані при розробці проекту  РУ В-392У. Зокрема, вже відповідно до запропонованого проекту на 3 та 4 блоці ХАЕС системи охолодження зможуть працювати 24 години без електропостачання.

Заступник директора з проектування ВАТ «Атоменергопроект» Михайло Черданцев детально проінформував учасників засідання НТР щодо інноваційності концепції безпеки проекту реакторної установки для ХАЕС-3,4. Він зупинився на тих додаткових системах, які значно відрізняють запропонований проект від нині діючих. Зокрема, в проекті передбачено наявність двох систем безпеки – «активного» та «пасивного» принципу дії. Таке рішення забезпечує захист від відмов по загальній причині та від помилкових дій оперативного персоналу. Зокрема таким чином забезпечується резервне виконання функцій безпеки стосовно рекомбінаторів водню, систем швидкого вводу бору, пасивного відводу тепла та гідроємності 1 та 2 рівнів. М.Черданцев також презентував критерії, за якими розраховувалася стійкість захисної оболонки реактора до зовнішніх впливів – ураганів, ударної хвилі, падіння літака, землетрусів, повені.

Підсумовуючи виступи основних доповідачів на засіданні науково-технічної ради, Генеральний директор ВП «Атомпректінжиніринг» В.Бронніков відзначив, що розглянуті проекти реакторних установок для 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС відповідають діючим національним нормативним документам, стандартам МАГАТЕ та вимогам Клубу європейських експлуатуючих організацій (EUR), що підтверджує відповідний сертифікат.

Проте, підкреслив Генеральний директор ВП «Атомпроектінжиніринг»,  протягом 2011 року заплановано проведення поглибленої позачергової перевірки стану безпеки енергоблоків українських АЕС. За її результатами будуть встановлені нові вимоги щодо безпеки енергоблоків, що плануються до будування.  Крім того, сьогодні проходять активні консультації провідних світових спеціалістів в галузі ядерної безпеки, які покликані уточнити критерії та вимоги  до нових енергоблоків. Усі норми та правила, що діятимуть на момент реалізації проекту ХАЕС-3,4 будуть обов’язково враховані, - сказав В. Бронніков.

Він також окремо зупинився на економічному боці реалізації проекту, нагадавши, що проект відповідає стратегічним планам держави щодо розвитку атомної галузі як базової, а також передбачає залучення промислового та технічного потенціалу України. Вітчизняні підприємства поставлять не тільки автоматизовану систему управління технологічними процесами, але й турбіну для реакторної установки. 

В. Бронніков наголосив, що організації, задіяні в процесі підготовки та реалізації проекту будівництва енергоблоків ХАЕС-3,4 розуміють ступінь відповідальності за рівень безпеки майбутніх установок. Тому в ході підготовки проекту до реалізації будуть усунені усі виявлені на той час дефіцити безпеки. Зокрема, обов’язково будуть проаналізовані ресурсні характеристики старих конструкцій щодо можливості їхнього використання для будівництва нових блоків. Також плануються додаткові геологічні дослідження.  

Виступи основних доповідачів під час засідання науково-технічної ради стали поштовхом для серйозної та тривалої професійної дискусії.

В обговоренні взяли участь Генеральний директор ВП «Атомпроектінжиніринг» В.Бронніков, перший віце-президент ЗАТ «Атомбудекспорт» О.Дибов, представник Міністерства з надзвичайних ситуацій Л.Корчак, голова правління ПАТ КІЕП Ю.Малахов, експерт з ядерних установок Н.Нігматулін,  головний інженер ВП ХАЕС В.Макєєв, генеральний інспектор-директор з безпеки НАЕК Енергоатом Д.Білей, радник президента НАЕК Енергоатом А. Чернов, заступник головного інженера ПАТ КІЕП В.Шендерович, головний інженер проекту ХАЕС-3,4 А.Баханович.

За результатами виступів та обговорення учасники науково-технічної ради відзначили, що в проекті ВВЕР-1000 (В-392У) передбачено комплекс технічних рішень, який забезпечує рівень радіаційного впливу у відповідності до діючих нормативних вимог, а розрахунки та експериментальні дослідження щодо реакторної установки та систем безпеки забезпечують референтність рішень цього проекту. Важливо, що у філософію побудови системи безпеки закладений потенціал подальшого вдосконалення.  

У рішенні НТР окремо відзначено: під час розробки проекту енергоблоків необхідно забезпечити реалізацію додаткових заходів та нових вимог, що будуть прийняті в світлі уроків аварії на АЕС «Фукусіма-1».
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію