02.10.2018

Директива Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 року про встановлення основних норм безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації, і скасування Директив 89/618/ЄВРАТОМ, 90/641/ЄВРАТОМ, 96/29/ЄВРАТОМ, 97/43/ ЄВРАТОМ та 2003/122/ЄВРАТОМ

 

Документ