Діяльність

09.08.2018

Рівненська АЕС готова до екологічних нововведень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує зобов’язати виробників електричної енергії публікувати інформацію про вплив на навколишнє середовище за попередній рік. Рівненська АЕС готова до введення таких правил.

Така вимога НКРЕКП зумовлена новим законом «Про ринок електричної енергії», який почне діяти з липня 2019 року та згідно з яким електроенергетичні об’єкти різних генерацій повинні оприлюднювати на своєму веб-сайті інформацію, а саме: про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії та про вплив на навколишнє природне середовище, що спричинений виробництвом електроенергії.

Регулятор пропонує вказувати, скільки шкідливих речовин утворюється при виробництві однієї кВт год електроенергії, зокрема інформацію про викиди в тоннах та тоннах на одну кВт год за такими показниками: азот оксиду, аміаку, ангідриду сірчистого, ацетону, бенз(о)пірену, бутилацетату, п’ятиокису ванадію, хлористого водню, оксиду та двоокису вуглецю, вуглеводню, газоподібних фтористих сполук, твердих речовин, сполук кадмію, марганцю та його сполук, нікелю та його сполук, озону, ртуті та її сполук, свинцю та його сполук, сірководню, сірковуглецю, спирту н-бутилового, стиролу, фенолу, формальдегіду, хрому та його сполук.

Окрім того, АЕС будуть зобов’язані публікувати інформацію про забруднення води: азотом амонійним, органічними речовинами (за показниками біохімічного споживання кисню), завислими речовинами, нафтопродуктами, нітратами, нітритами, сульфатами, фосфатами і хлоридами.

«Рівненська АЕС готова до екологічних нововведень. У нас є вся необхідна інформація щодо запланованих змін. Щоквартально та щорічно відповідні звіти надаються на адреси НАЕК «Енергоатом», Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської ОДА, Головного управління статистики у Рівненській області, Рівненського обласного управління водних ресурсів. Дані нововведення дозволять вкотре довести той факт, що сьогодні атомна енергетика – це найбільш екологічно чистий вид генерації електроенергії», - підсумував начальник служби охорони навколишнього середовища (СОНС) РАЕС Олександр Горковлюк.

За словами Олександра Горковлюка, Рівненська АЕС ретельно та відповідально здійснює контроль стану навколишнього середовища у зоні розташування електростанції. Стан довкілля навколо РАЕС перебуває під пильним контролем фахівців еколого-хімічної лабораторії (ЕХЛ) СОНС, які проводять лабораторні дослідження поверхневих вод та зворотних (стічних) вод річки Стир три рази на тиждень за 25-а показниками. Контроль хімічного впливу здійснюється атестованою лабораторією РАЕС шляхом моніторингу складу зворотних вод річки до водозабору та після його скиду. Оперативний, ефективний та безперервний моніторинг за станом навколишнього середовища у зоні спостереження електростанції здійснює автоматизована система екологічного моніторингу АСКРС. Регулярно проводяться дослідження на вміст радіоактивних речовин у водоймах, атмосфері та ґрунтах.

Усі результати аналізів ЕХЛ СОНС, зокрема відповідність екологічним нормам хімічного складу вод річки Стир у регіоні розташування РАЕС, регулярно публікуються на офіційному веб-сайті, де у режимі «онлайн» також можна переглядати показники рівня радіаційного фону у зоні спостереження електростанції. Усі дані щодо стану навколишнього середовища як на промисловому майданчику РАЕС, так і в 30-кілометровій зоні спостереження електростанції є відкритими. Підсумки систематичного та багаторічного радіаційного та хімічного моніторингу свідчать про відсутність негативного впливу Рівненської АЕС на довкілля, а відповідно й на здоров’я населення за всю історію експлуатації електростанції.


Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію