Діяльність

05.10.2015

Співробітництво з Європейською Комісією у рамках програми технічної допомоги Tacis та програми співробітництва ІСЯБ

Програма Tacis Європейської Комісії у галузі ядерної безпеки реалізується в Україні починаючи з 1992 року. Бюджет складає 184,255 млн євро. Загальна кількість проектів з ядерної безпеки для ДП «НАЕК «Енергоатом» у рамках Програми Tacis 1992-2006 років – 157. Програма Тacis з підвищення безпеки АЕС України складається з таких основних напрямків:

  • Допомога на майданчиках ВП АЕС – направлена на підтримку експлуатації та підвищення ядерної безпеки безпосередньо діючих АЕС
  • Проектна безпека – направлена на надання допомоги в межах загальногалузевих проектів, що стосуються науково-технічної підтримки, підготовки персоналу, поводження з радіоактивними відходами та ін.
  • Інші розділи – управління радіоактивними відходами, дослідження пов’язані з безпекою, ядерний паливний цикл.

Станом на сьогоднішній день завершується реалізація програми Tacis-2006, на яку виділено 23,2 млн євро. На етапі завершення знаходиться проект створення комплексу з переробки радіоактивних відходів на Запорізькій АЕС.

Згідно з рішенням Європейської Комісії, формування програми Tacis завершилася 2006 фінансовим роком. Починаючи з 2007 фінансового року допомога з боку ЄК продовжується в форматі нової програми – Інструменту співробітництва з ядерної безпеки (далі – ІСЯБ). Відповідно до Регламенту Ради (Євратом) від 19.02.2007 № 300 цей інструмент впроваджується на основі положень відповідної стратегії та індикативної програми. Для кожної країни-учасниці формуються програми дій, які визначають цілі, очікувані результати, процедури управління та загальну суму запланованого фінансування в галузі ядерної безпеки.

Головною відмінністю від програми Тасis, яку було направлено на конкретні АЕС, є те, що нова програма зорієнтована на проекти, які мають вплив на роботу всіх діючих АЕС України. Новий підхід передбачає реалізацію пілотних проектів і розповсюдження результатів на інші АЕС за рахунок ДП «НАЕК «Енергоатом».

У рамках програми ІСЯБ у ДП «НАЕК «Енергоатом» у реалізації знаходиться 14 проектів із загальним бюджетом 24 млн євро та 2 проекти на суму 4,4 млн євро у стані підготовки до реалізації.

Серед діючих проектів програми ІСЯБ необхідно відзначити великомасштабний проект U1.05/07 «Створення Національного центру підготовки ремонтного персоналу і керівників ДП «НАЕК «Енергоатом» на базі Запорізької АЕС». Внесок Європейської Комісії в реалізацію проекту складає 14 млн євро, внесок української сторони складає 27 млн євро і полягає у завершенні будівництва приміщення навчального центру. Реалізація цього проекту є ключовим елементом діючої у Компанії програми удосконалення підготовки ремонтного персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом».
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію