Діяльність

06.11.2014

Співробітництво з Європейською Комісією у рамках програми TACIS та ІNSC

Наразі в ДП «НАЕК «Енергоатом» завершується реалізація програми Tacis. На етапі завершення знаходяться проекти створення комплексів з переробки радіоактивних відходів на Рівненській і Запорізькій АЕС. Загальна вартість цих проектів – 21,3 млн євро.

Згідно з рішенням Європейської Комісії, починаючи з 2007 фінансового року на Україну розповсюджується дія нової програми – Інструменту співробітництва з ядерної безпеки (далі – ІСЯБ). Відповідно до Регламенту Ради (Євратом) від 19.02.2007 №300 цей інструмент впроваджується на основі положень відповідної стратегії та індикативної програми. Для кожної країни-учасниці формуються програми дій, які визначають цілі, очікувані результати, процедури управління та загальну суму запланованого фінансування в галузі ядерної безпеки.

Головною відмінністю від програми Тасis, яку було направлено на конкретні АЕС, нова програма зорієнтована на проекти, які мають вплив на роботу всіх діючих АЕС України. Новий підхід передбачає реалізацію пілотних проектів і розповсюдження результатів на інші АЕС за рахунок ДП «НАЕК «Енергоатом».

У рамках програми ІСЯБ у ДП «НАЕК «Енергоатом» в реалізації знаходяться 23 проекти із загальним бюджетом 45 млн євро. Крім цього, ДП «НАЕК «Енергоатом» запропоновано включити 2 проекти до сектору «Підтримка експлуатуючої організації» Програми дій 2012 року, загальною вартістю 3,0 млн євро, та 1 проект до сектору «Поводження з РАВ» Програми дій 2013 року на суму 1,4 млн євро. Наразі приймається рішення щодо розширення робіт за проектом «Створення системи моніторингу будівельних конструкцій будівель і споруд на АЕС на основі сучасних методів діагностики» за рахунок проекту «Оцінка ризиків, пов'язаних з сейсмічними впливами на майданчик АЕС (імовірнісний аналіз сейсмічних ризиків)» в рамках програми дій 2012 року.

15 січня 2014 р. відбулася стартова нарада в рамках співробітництва з ЄК з проекту U1.05/09 Т6 «Створення в ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП АЕС вдосконаленої повністю інтегрованої системи управління для ефективного та координованого реагування на аварійні ситуації» (Система РОДОС).

20-22 січня 2014 р. відбулася передстартова зустріч з обговорення проекту U1.05/09 Т1 «Підтримка в розробленні та впровадженні ризик-орієнтованих методологій експлуатаційного контролю металу трубопроводів, важливих для безпеки АЕС».

28 січня 2014 р. на ВП ЮУАЕС відбулась нарада щодо підготовки начального звіту з проекту ІСЯБ 2009 року U1.05/09 T4 «Підвищення ядерної безпеки шляхом розширення розуміння впливу людського фактору».

30 січня 2014 р. відбулася робоча зустріч під головуванням виконавчого директора з ядерної та радіаційної безпеки та науково-технічної підтримки Шумкової Н.Ю. за участю представників ЄК, JRC, дирекції Компанії та ВП АЕС з обговорення технічних завдань з проектів ІСЯБ 2012 року – «Оцінка ризиків, пов’язаних з сейсмічними впливами на майданчик ЮУАЕС» та «Створення системи моніторингу будівельних конструкцій, будівель та приміщень на АЕС на базі».

31 січня 2014 р. відбулася відео-конференція під головуванням виконавчого директора з ядерної та радіаційної безпеки та науково-технічної підтримки Шумкової Н.Ю. за проектами програми 2012 року – «Програма дій-2012» з представниками ЄК-JSO.

4-5 лютого 2014 р. відбулась стартова нарада за проектом ІСЯБ 2009 року U1.05/09 T1 «Підтримка у розробці та втіленні ризик-орієнтованих методологій експлуатаційного контролю металу трубопроводів, важливих для безпеки АЕС».

6 лютого 2014 р. у ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулась нарада щодо стану реалізації проектів ТАСІS «Створення комплексів переробки РАВ на ЗАЕС та РАЕС» за участю представників ЄК.

18-20 лютого 2014 р. на майданчику ВП ХАЕС відбувся семінар з проекту ІСЯБ 2009 року U1.05/09 T2 «Впровадження методологій адаптації та підтримання в актуальному стані ЙАБ (оперативний ЙАБ) на АЕС України» (задачі 2.1 та 2.2).

26 лютого 2014 р. проведено нараду з розгляду проблемних питань у рамках проекту U1.05/07 B1 «Обчислювальна техніка для Національного центру підготовки ремонтного та керівного персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» на базі Запорізької АЕС» за участі підрядника, JSO, ВП ЗАЕС та Дирекції НАЕК «Енергоатом».

2 квітня 2014 р. проведено нараду з представниками JSO, фахівцями ЧАЕС, Зони відчуження стосовно затвердження Дорожньої Карти з проектів ІСЯБ РАО.

3 квітня 2014 р. у ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулось засідання робочої групи з проекту U1.05/09 T5 «Допомога у розробці програми з вдосконалення культури безпеки на АЕС».

8-9 квітня 2014 р. майданчику ВП ХАЕС відбулась нарада з проекту ІСЯБ 2008 року U1.05/08Т4 «Вдосконалення підготовки експлуатаційного персоналу АЕС».

29 квітня 2014 р. у ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулась відеоконференція Робочої групи проекту U1.05/07 «Створення Національного центру підготовки ремонтного і керівного персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» на базі Запорізької АЕС».

30 квітня 2014 р. у офісі JSO відбулась відеоконференція Робочої групи проекту U1.05/09 T5 «Допомога у розробці програми з вдосконалення культури безпеки на АЕС».

3-6 червня 2014 р. на майданчику ВП ХАЕС відбулась нарада робочих груп в рамках реалізації проекту U1.05/10 (підпроекти Т1 и Т3).

9-13 червня 2014 р. у м. Софія (Болгарія) відбулась заключна нарада з проекту U1.05/08Т1-Т2 «РУТА/СОАІ».

17-18 червня 2014 р. на майданчику ВП РАЕС U1.05/10 відбулась нарада робочої групи в рамках реалізації проекту U1.05/10 (підпроект Т2).

23-27 червня 2014 р. у м. Києві відбувся пілотний семінар з проекту U1.05/09T5 «Допомога у розробці програми з вдосконалення культури безпеки на АЕС».

24 червня 2014 р. у офісі JSO (м. Київ) відбулась нарада з поставочного контракту проекту U1.05/09T6 «Впровадження системи RODOS».

25-26 червня 2014 р. у ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулась нарада робочої групи в рамках реалізації проекту U1.05/10 (підпроект Т4).

29 червня 2014 р. у ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулась відеоконференція за проектом U1.05/09 T4 «Підвищення ядерної безпеки шляхом розширення розуміння впливу людського фактору».

29 червня 2014 р. у JSO відбулась робоча нарада з доопрацювання технічного завдання проекту ІСЯБ 2012 року «Створення системи моніторингу будівельних конструкцій будівель і споруд на АЕС на основі сучасних методів діагностики».

2 липня 2014 р. у ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулась нарада робочої групи в рамках реалізації проекту U1.05/10 (підпроект Т5).

3 липня 2014 р. у ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулась нарада робочої групи в рамках реалізації проекту U1.05/10 (підпроект Т1).

15-16 липня 2014 р. на майданчику ВП РАЕС відбулась нарада робочої групи в рамках реалізації проекту U1.05/10 (підпроект Т2).

22-23 липня 2014 р. на майданчику ВП ХАЕС відбулась нарада робочої групи в рамках реалізації проекту U1.05/10 (підпроект Т3).

30 липня 2014 р. у ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулась нарада робочої групи в рамках реалізації проекту U1.05/10 (підпроект Т5).

31 липня 2014 р. у ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулась нарада робочої групи в рамках реалізації проекту U1.05/10 (підпроект Т4).

4-9 серпня 2014 р. на 45-му Електро-механічному заводі (м. Вінниця) відбулись функціональні випробування частини обладнання, що було вироблене в рамках проекту U1.01/06A2 (Лот 1) «Створення комплексу переробки РАВ на РАЕС: Установка вилучення, фрагментації та сортування відходів».

5 серпня 2014 р. у JSO відбулась робоча нарада з проекту TACIS U1.01/06A2 (Лот 1) «Створення комплексу переробки РАВ на РАЕС: Установка вилучення, фрагментації та сортування відходів» за участі представників ЄК, JSO, ДП НАЕК «Енергоатом» та ВП РАЕС.

6-7 серпня 2014 р. у Києві проведено стартову нараду з проекту U1.05/10 «Спільна програма у галузі ядерної безпеки, направлена на підвищення рівня експлуатаційної ефективності, дотримання норм безпеки і ефективності використання кадрового потенціалу НАЕК «Енергоатом» і її АЕС».

8 серпня 2014 р. у ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулась нарада робочої групи в рамках реалізації проекту U1.05/10 (підпроект Т1).

26 серпня 2014 р. в JSO відбулася передстартова нарада у рамках проекту U4.01/10B+E.

08-12 вересня 2014 року на 45 ЕМЗ (м. Вінниця) відбулись заводські приймальні випробування обладнання, що було вироблене в рамках проекту U1.01/06A2 (Лот 1) «Створення комплексу переробки РАВ на РАЕС: установка вилучення, фрагментації та сортування відходів».

12 вересня 2014 року в JSO відбулася відео конференція з ЄК щодо стану реалізації проектів ІСЯБ (сектор РАВ).

17 вересня 2014 року на ВП ЗАЕС прибув фахівець консорціуму Iberdrola-Envicraft для проведення шефмонтажу обладнання, що надійшло в рамках проекту TACIS U1.03/06 «КПТРВ для ЗАЕС», Лот 1 «Установка спалювання».

22 вересня 2014 року у м. Відень (Австрія) проведено засідання Наглядової Ради для України (USB) в рамках ІСЯБ.

22-25 вересня 2014 року на ВП ЮУАЕС проведено заключну нараду щодо реалізації задачі 2 проекту U1.05/09 T4 «Підвищення ядерної безпеки шляхом розширення розуміння впливу людського фактору».

23 вересня 2014 року в режимі відео конференції проведено нараду робочої групи в рамках реалізації проекту U1.05/07 «Створення національного центру підготовки ремонтного і керівного персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» на базі ЗАЕС».

29-30 вересня 2014 року на майданчику ВП ХАЕС проведено нараду робочої групи в рамках реалізації проекту U1.05/10 (підпроект Т1 «Розроблення і впровадження стратегії технічного обслуговування, спрямованого на надійність»).

9 жовтня 2014 року відбувся візит на майданчик ВП ЗАЕС представників Європейської Комісії з оглядом стану реалізації проектів U1.05/07 «Створення національного центру підготовки ремонтного і керівного персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» на базі ЗАЕС» та U1.03/06 «КПТРВ для ЗАЕС».

20 жовтня 2014 року в офісі JSO проведено стартову нараду з проекту U7.01/13 «Підтримка в управлінні ІСЯБ в Україні».

28-30 жовтня 2014 року у офісі Algiz (Київ) відбулась технічна нарада щодо реалізації задачі 3.1 в рамках проекту U1.05/09 T2 «Впровадження методологій адаптації та підтримання в актуальному стані ЙАБ (оперативний ЙАБ) на АЕС України».

30 жовтня 2014 року у ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулась нарада робочої групи в рамках реалізації проекту U1.05/10 (підпроект Т5).

30-31 жовтня 2014 року у м. Києві відбулась технічна нарада з проекту U1.05/09 T1 «Підтримка у розробці та впровадженні ризик-інформованих методологій експлуатаційного контролю металу трубопроводів важливих для безпеки АЕС».

У рамках співробітництва з МАГАТЕ фахівці ДП «НАЕК «Енергоатом» продовжують брати участь у різноманітних заходах МАГАТЕ (семінарах, нарадах, робочих зустрічах, навчальних курсах, міжнародних конференціях), що проводяться в рамках регіональних проектів Агентства.

Представники Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» взяли участь у VI нараді з розгляду виконання зобов’язань за Конвенцією про ядерну безпеку, яка проходила у штаб-квартирі МАГАТЕ (м. Відень, Австрія) з 24 березня по 4 квітня 2014 р. Під час наради було розглянуто доповіді 76 країн-учасниць Конвенції, у тому числі України. У рамках заходу також було розглянуто поправки до Конвенції з метою зміцнення ядерної безпеки у світі.

З 21 по 26 вересня 2014 року відбулась 58 сесія Генеральної конференції МАГАТЕ у м. Відень (Австрія).
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію