ДП «НАЕК «Енергоатом»

ВП «Автоматика та машинобудування»

Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23.10.2014 №738 прийняте рішення про приєднання до НАЕК «Енергоатом» державного підприємства «Науково-виробничій комплекс «Автоматика та машинобудування», яке знаходиться у м. Жовті Води Дніпропетровської області. 

Державне підприємство «Науково-виробничій комплекс «Автоматика та машинобудування» - сучасне підприємство із замкнутим циклом виробництва, має потужний науково-технічний та кадровий (159 працівників) потенціал, який дозволяє підприємству розробляти і впроваджувати інноваційні розробки та в значній мірі розширює можливості Компанії  щодо виготовлення імпортозаміщувального обладнання за системою управління якості міжнародного стандарту, яке на даний час закуповується для атомних станцій.       

Основними напрямками діяльності під-приємства є проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі створення засобів механізації та автоматизації техноло-гічних і виробничих процесів, використовува-них на гірничодобувних та переробних під-приємствах. крім того, підприємство вробляє засоби контролю для аеС. разом з цим, АтаМ виготовляє машини і механізми як по розро-бленій самостійно документації, так і по доку-ментації замовника, а також виконує роботи і послуги виробничого характеру. Засоби вимі-рювань, які розроблені і виготовляються під-приємством, внесені до державного реєстру і проходять метрологічну атестацію в органах Держспоживстандарту.

20.01.2015 отриманий відповідний дозвіл Антимонопольного комітету України.

За наказом Компанії від 19.02.2015 створена комісія з приймання-передачі майна, прав та обов’язків ДП «НВК «АтаМ».

Наказом від 19.02.2015 введено в дію Положення про відокремлений підрозділ «Автоматика та машинобудування».

З 02.03.2015 на посаду директора ВП «Автоматика та машинобудування» призначений Пузерей Олександр Володимирович.

Каталог продукції

 
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію